TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 
- Kết quả thi môn năng khiếu thể dục thể thao đợt 2 ngày 09/09/2017 Tra cứu
- Danh sách thí sinh dự thi môn năng khiếu thể dục thể thao đợt 2 ngày 09/09/2017 Xem danh sách
- Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017 - đợt 2 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương thức xét học bạ THPT - đợt 2 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017 - đợt 1 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương thức xét học bạ THPT - đợt 1 Tra cứu