TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 
- Kết quả xét tuyển sinh căn cứ vào kết quả thi THPTQG năm 2019 bổ sung đợt 1 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh căn cứ vào học bạ THPT bổ sung đợt 1 Tra cứu