TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 
1. Tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng bằng phương thức xét kết quả thi THPTQG Tra cứu thông tin
2. Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bằng phương thức xét học bạ THPT Xem danh sách
3. Kết quả thi các môn năng khiếu kỳ thi ngày 08/07/2017 Xem danh sách
4. Danh sách phòng thi năng khiếu, kỳ thi ngày 08-09/07/2017 Xem danh sách