TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 
- Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào học bạ THPT đợt 1 Tra cứu
- Kết quả thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non ngày 07/7/2019 Tra cứu
- Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non Xem danh sách