TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

DANH SÁCH PHÒNG THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NĂM 2018
Ngày thi: 08/9/2018

Địa điểm thi: Cơ sở 1 - Trường Đại học Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.