TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

THÔNG TIN HỒ SƠ THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1
(Thí sinh sử dụng học bạ THPT để xét tuyển)

 
Nhập Số CMND hoặc Họ tên    
(Thí sinh nhập Số CMND hoặc Họ tên để xem thông tin hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh)