TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

THÔNG TIN HỒ SƠ THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1
(Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển)

 
Nhập Số báo danh hoặc Họ tên    
(Thí sinh nhập Số báo danh hoặc Họ tên để xem thông tin hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh)