TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1
(Thí sinh sử dụng học bạ THPT để xét tuyển)

 
Nhập Số CMND hoặc Họ tên    
(Thí sinh nhập Số CMND hoặc Họ tên để xem kết quả xét tuyển sinh)