TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH ĐỢT 1
(Thí sinh sử dụng kết quả thi THPTQG để xét tuyển)

 
Nhập Số báo danh hoặc Họ tên    
(Thí sinh nhập Số báo danh hoặc Họ tên để xem kết quả xét tuyển sinh)